Τμήμα Φορολογίας

Φορολογική Πύλη Τμήματος Φορολογίας για Πληροφορίες Λογαριασμού και Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Πρόσβαση στο Σύστημα
Για σύνδεση, χρησιμοποιείστε τα στοιχεία πρόσβασης της υπηρεσίας TaxisNet.

H Φορολογική Πύλη Τμήματος Φορολογίας επιτρέπει να διαχειρίζεστε διαδικτυακά τις πληρωμές/οφειλές Άμεσης Φορολογίας.

Κωδικός Πρόσβασης (Username)
Απόρρητο Σύνθημα (Password)
Κωδικός Ασφαλείας

Tax Department - Ministry of Finance © 2021


Department of Information Technology Services
© 2021