Τμήμα Φορολογίας

Φορολογική Πύλη Τμήματος Φορολογίας για Πληροφορίες Λογαριασμού και Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Πρόσβαση στο Σύστημα
Για σύνδεση, χρησιμοποιείστε τα στοιχεία πρόσβασης της υπηρεσίας TaxisNet.

H Φορολογική Πύλη Τμήματος Φορολογίας σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις φορολογικές σας υποθέσεις (φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ) διαδικτυακά.

Κωδικός Πρόσβασης (Username)
Απόρρητο Σύνθημα (Password)
Κωδικός Ασφαλείας

Tax Department - Ministry of Finance © 2020


Department of Information Technology Services
© 2020